bnr_abema_01_05
37

KAZUKI HONJI 本地一貴

37

KAZUKI HONJI 本地一貴

年齢
19
誕生日
2002年3月15日
前所属
KAZUKI HONJI 本地一貴
ポジション
Goleiro